General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
24
Country:
Viet Nam
City:
Hồ Chí Minh
Headline:
0945602209
About:
Như cái cách mà chúng ta chờ đợi, sẽ tìm được ai đó xa lạ trong thế giới này để bắt đầu một giấc mơ.
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Eyes:
Brown
Hair:
Dark Brown
Ethnicity:
Native American
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
Socially
Situation:
Alone, With pets
Social:
Somewhat shy
TV:
Sitcoms, Movies
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 151
  • Block member