Albums (1)
Default (1)
Posted on 04/02/2017
Friends (2)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
47
Country:
Viet Nam
City:
Nhà trang
Zip Code:
011
Headline:
Tìm người bạn đời
About:
Tôi là người phụ nữ bình thường. Tim kiếm người bạn đời để tầm sự và bầu bạn . Tôi nghiêm tức và trung thực trong tình cảm. Mong tìm kiếm người bạn nghiệm tức trong tình cảm và lâu dài. Vì chúng ta không còn trẻ. Xin cảm ơn.
Body:
Slender
Height:
1m49(4' 11)"
Marital:
Divorced
Language:
English, Vietnamese
Looking for:
Marriage
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Light Brown
Ethnicity:
Asian
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
With kids
Social:
The life of the party
TV:
Movies
Home and Family
Have Kids:
Yes - at home part-time
Want Kids:
No
Professional Life
Education:
High School Grad
Career:
Part-time
Occupation:
Other
Personal
Religion:
Buddhist/Taoist
Political Views:
Liberal
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Photography, Cooking
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 1061
  • Block member