General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
30
Country:
Viet Nam
City:
Nghệ an
Zip Code:
011
Headline:
Tìm bạn gái vn
About:
Tính tình thú vị , và hấp dẫn. Hãy tìm hiểu rồi bạn sẽ thấy thú vị ở tôi. Đẹp trai, ga lăng, cá tính thích bóng đá nghiện cà phê....."...................................... Ykfkhchjcjcgkbkhkhlhlhlhlhlhlnlnlnlnlnlnlnlnlhlhkbigigigigigibkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkblblblblbkbkbkbkbkblbkblnkbkblbkbkblnlnlnlnlnlnl
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 1096
  • Block member