Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
69
Country:
United States
City:
Anaheim
Zip Code:
92808
Headline:
Tiem ban gai đê chuyện trò
About:
Song mot minh, muon kiêm ban gai. Mong có ban gai o bât cû nuoc nào, hiên lành, diu dàng. Toi có suc khoe ok, ngoai hinh ok. Ban tinh rong luong, dê dàng, thoai mai, đên Hoa ky nam 1980, tot nghiep đai hoc. Cuoc song đây đű, ôn đinh. Ban gai nêu có ngoài hinh dê mên thi càng tốt, đàn ông nào chăng muon đàn bà xinh, phai khong. Khong quan tâm băng câp, tính tình là quan trọng.
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
White/gray
Ethnicity:
Asian
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
Alone
Social:
Better in small groups
TV:
Movies
Home and Family
Have Kids:
No
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 934
  • Block member