General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
30
Country:
Viet Nam
City:
CT
Headline:
WARNING!!!!!!!!!!!!!!!!!!
About:
- Tuổi Dần. Ai không sợ bị ăn thịt thì nhào vô.
- Những đối tượng có ý định lường gạt hoặc không nghiêm túc vui lòng không in bốc.
" Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta thấy trên người quần áo vẫn còn nguyên" :)))))))))))))))))))))
Body:
Slender
Height:
1m65(5' 5)"
Marital:
Single / Never married
Language:
Vietnamese
Appearance
Eyes:
Brown
Hair:
Auburn
Ethnicity:
Asian
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
With parents
Social:
Home Body
TV:
Dramas
Home and Family
Have Kids:
No
Want Kids:
Yes
Professional Life
Education:
College Grad
Personal
Religion:
Not Religious
Interests:
Arts, Listening to Music, Photography, Travel, Crafts
  • Score: 1.00 Votes: 1
  • Views: 1096
  • Block member