General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
48
Country:
Germany
State:
Wisconsin
City:
Ffm
Zip Code:
Hesse
Headline:
Hi everyone
About:
Tìm một người mình mong đơị. Một người phu hộp với cuộc sống hoàn cảnh. Thông cãm chia sẽ. Tôi ko hoàn hão nên cũng ko đoi hỏi người phụ nữ hoàn hão.khi quen biết bạn sẻ hiểu về tôi nhiều hơn. Tôi là độc thân. Tram tính
Language:
Vietnamese, German, English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 1364
  • Block member